O nás

Ctibor flag

Skupina vznikla v roku 1989 spojením siedmich nadšencov zaujímajúcich sa o históriu, bojové umenie a výrobu historických zbraní a zbroje. Názov „Skupina Historického Šermu CTIBOR“ sme požívali do roku 2003. V tomto roku sme pôvodný názov zmenili na Záhorácký šermírsko-divadelný spolek CTIBOR. Presnejšie nás charakterizuje. Sme Záhoráci, ktorí sa zaoberajú Šermom spojeným s Divadlom a sme Spolok ľudí presadzujúcich záhorácky dialekt formou svojich predstavení.

Po vybudovaní dostatočnej základne zbraní, zbroje, rekvizít a absolvovaní škôl šermu sme v roku 1991 uskutočnili naše prvé vystúpenia - ukážky súbojov z obdobia 14. storočia. Vystupovali sme na rôznych kultúrnych podujatiach, hradoch a zámkoch po celom Slovensku. V roku 1993 sme sa po prvý raz predstavili aj v zahraničí (Rakúsko).

Suboj

Od roku 1994 sme začali spolupracovať s Divadelno-kaskadérskou spoločnosťou Borseus. To samozrejme zvýšilo nároky na našu činnosť v skupine. K šermu a výrobe zbraní pribudla i jazda na koni, pády v výšok a podobne. Objavili sa prvé ponuky k spolupráci na tvorbe filmov. Sme členovia Slovenskej Kaskadérskej Asociácie od jej vzniku v roku 2002. Naša účasť pri filmovej tvorbe nám zároveň pomáha pri vytváraní našich nových predstavení.

Borseus Pad
Od roku 1997 sme začali šerm s replikami hitorických zbraní a divadlo začali spájať a vytvorili sme naše prvé divadelné jednoaktovky, ktoré nazývame "Záhorácke anegdoty". Tieto predstavenia sú prezentované v záhoráckom dialekte typickom pre oblasť Senice.


Hlavnou činnosťou skupiny je šerm s replikami historických zbraní v rozpätí období 7.-19. storočia. Výuka šermu prebieha na pravidelných tréningoch. Dôraz je kladený na odbornú časť (šerm, pády, údery, reakcie...), fyzickú zdatnosť i divadelný prejav členov skupiny. Naše programy sú v prvom rade tvorené pre zábavu diváka a preto sa humor stal jedným zo základných pilierov našich predstavení. Pri výučbe využívame odborných poradcov.

Trening

Viac informácií:

Ctiborológia, alebo odkiaľ pochádza názov našej šermiarskej skupiny.


Archív našich predošlých webov:

2004 2001
rok 2004 rok 2001